Back to Top
www.rdc-conservering.nl
Bijlestaal 48K Broek op Langedijk, 0226 - 70 12 45

Vocht verdrijven

 

Vocht in een gebouw trekt vaak op via het funderingsmetselwerken de spouwmuren, totdat er vochtplekken boven de plinten ontstaan. Optrekkend vocht in de wanden, leidt tot zeer onwenselijke situaties. Allereerst bladdert de muurverf van de wanden, maar na verloop van tijd raakt ook het pleisterwerk aangetast en worden de wanden poreus. Wanneer er vochtplekken zichtbaar worden op de muren, kan er onder het oppervlak al grote schade door vocht zijn ontstaan. Vloerbalken kunnen door vocht beginnen te rotten, houtzwammen krijgen vrij spel en ook houten constructies onder de vloer kunnen hun draagkracht verliezen. Cappilaire vochtbestrijding, oftewel het tegengaan van vocht dat boven de het maaiveld uitkomt, is dan noodzakelijk. Vocht wilt u zo snel en effectief mogelijk bestrijden, voor een duurzame toekomst van uw gebouw en scheelt in uw energiekosten.

 

Waardoor ontstaan vochtproblemen in een gebouw?

 

Vochtproblemen ontstaan vaak onder de vloer van de begane grond. Soms is een fluctuerend waterpeil de oorzaak van vochtproblemen, maar ook lekkage van rioleringen, verzakkingen van de bodem, grondwater, extreme regenval en onvoldoende ventilatie kunnen vochtproblemen in de hand werken. Uiteraard dienen eerst de oorzaken van vochtproblemen te worden aangepakt, alvorens RDC-Conservering vochtvedrijvende maatregelen en herstelwerkzaamheden kan uitvoeren.

Maak direct een afspraak.

 

Vochtige kruipruimten en kelders

 

Idealiter is het vochtpeil in uw kruipruimte zo laag mogelijk. Een droge kelder en kruipruimte zorgt voor een stevige constructie van uw pand of woning. Wanneer u merkt dat uw kruipruimte vochtig is en uw fundering grotendeels bestaat uit hout, is het raadzaam zo snel mogelijk maatregelen te nemen. Dit voorkomt grote schade en onnodige herstelkosten. Een vochtige kruipruimte en/of kelder zorgen vaak voor een hoge energierekening, onnodig hoge CO2 uitstoot, een muffe lucht in huis, houtrot, roest van stalen constructies, betonrot, ongedierte, loslatend behang en stucwerk en bruinrot. De gevolgen van vochtige kruipruimten zijn niet mals. RDC-Conservering kan vocht eenvoudig verdrijven, zodat uw pand stevig blijft.

 

Vochtverdijvende technieken

 

RDC-Conservering hanteert verscheidene vochtverdrijvende technieken, die het overmatige vocht in kruipruimten en kelders kunnen minimaliseren. Door het isoleren van de kruipruimte en het toepassen van een bodemafsluiting met bijvoorbeeld zand of schelpen, kunnen wij het vochtpeil reguleren. Bodemisolatie bespaart u uiteindelijk energie en verlaagt de luchtvochtigheid in huis. Hierdoor neemt risico op schimmelvorming en houtaantastende insecten in huis fors af. Dat is niet alleen beter voor uw pand, maar ook voor uw gezondheid.