Back to Top
Poriënzwam

Poriënzwambestrijding

 

Wanneer houten constructies in huis vochtig zijn, krijgen poriënzwammen vrij spel. Poriënzwammen kunnen houtrot in de hand werken waardoor muren, houten en vloeren kunnen doorbuigen of zelfs instorten. Daarom is het raadzaam om altijd goed te ventileren. Mocht u dan toch een poriënzwam aantreffen, laat deze dan direct professioneel verwijderen! U herkent de poriënzwam aan zijn bloemkoolachtige voorkomen. De schimmel hecht voornamelijk op naald- en loofhout.

Bel direct.

 

Poriënzwammen verwijderen

 

Poriënzwammen tasten het hout in panden, woningen en monumenten aan, waardoor de constructie flink kan verzwakken. De schimmel tast houtstructuren van met name loof- en naaldbomen aan en verspeidt zich door muren, vloeren en draagconstructies. Hout kan onder invloed van poriënzwammen week worden, waardoor de constructie instabiel wordt. Snelle behandeling van deze zwam is gewenst!

Maak direct aan afspraak.

 

Werkwijze

 

Het aanpakken van poriënzwammen in houtconstructie vraagt om urgentie. Poriënzwammen vormen namelijk niet alleen een gevaar voor panden, maar ook voor de eigen gezondheid. Sporen die zwammen verspreiden kunnen weerslag hebben op bijvoorbeeld de luchtwegen.

RDC-Conservering weet hoe we zwammen voor eens en voor altijd kunnen verbannen. Dit vergt echter wel een grondige aanpak:

 

1. Inspectie: Bij verdenking van een zwam zullen wij uiteraard eerst de zwam identificeren. Met welke variant hebben we te maken en hoe omvangrijk is de klus?
2. Advies op maat: Nadat wij de omvang van het probleem in kaart hebben gebracht, brengen wij een gedegen advies uit voor de behandeling van de zwam. Wij laten dan ook direct weten wat het verwijderen van deze bullebak zal kosten.
3. Methode: Na goedkeuring van de offerte, gaan wij met een gepaste methode aan de slag om de zwam zo snel en adequaat mogelijk om zeep te helpen.

 

Behandeltechnieken van poriënzwammen

 

Bij de behandeling van kelderzwammen gaan we zeer zorgvuldig te werk. Een zwam kan zich namelijk in rap tempo door een pand of woning verplaatsen en brengt onherstelbare schade aan. Daarom zullen wij het aangetaste houtwerk direct verwijderen tot een meter voorbij de aangedane zone, omdat de schimmeldraden zich dieper in het hout kunnen verspreiden. Met een gasbrander worden de restanten van de zwam weggebrand.

 

Inspectie en onderzoek

 

Wanneer onze deskundigen vermoeden dat er sprake is van ernstige zwamaantasting, zullen we het houtwerk grondig inspecteren. Wanneer inwendige schimmeldraden in het hout worden gevonden, wordt het hout geïnjecteerd met poriënzwamwerende bestrijdingsmiddelen. Ook herstelde wanden, vloeren en draagbalken worden preventief behandeld tegen zwammen, middels een oppervlakkige behandeling. RDC-Conservering gaat grondig te werk en laat geen spaan van de zwam heel. Daar kunt u op rekenen!

 

Zwammen in kruipruimten en kelders

 

Door een stijgend en dalend waterpeil kunnen kelders kruipruimten sneller last krijgen van poriënzwammen. Wanneer we zwamsporen in kruipruimten aantreffen, gaan we grondig te werk, omdat de zwam al gauw kan doorslaan naar de fundering en de vloer van een pand. We hanteren dezelfde grondige behandeling zoals hierboven beschreven. We gaan zelfs zo ver dat we met zwamsporen besmet zand in de kruipruimte wegscheppen en vervangen. De nieuwe bodem wordt uiteraard weer voorzien van een preventief middel tegen zwamaantasting. Ook niet-aangetaste balken en balkkoppen zullen we preventief injecteren. Alles om uw pand en uw gezondheid zo goed mogelijk te waarborgen!

Neem direct contact op voor meer informatie!