Back to Top
Optrekkend vocht

Optrekkend vocht verdrijven

 

Vocht in een gebouw trekt vaak op via het funderingsmetselwerk, , en de spouwmuren, totdat er vochtplekken boven de vloer ontstaan. Optrekkend vocht in de wanden, leidt tot zeer onwenselijke situaties. Allereerst bladdert de muurverf van de wanden, maar na verloop van tijd raakt ook het pleisterwerk aangetast en worden de wanden poreus. Wanneer er vochtplekken zichtbaar worden op de muren, kan er onder het oppervlak al grote schade door vocht zijn ontstaan. Vloerbalken kunnen door vocht beginnen te rotten, houtzwammen krijgen vrij spel en ook houten constructies onder de vloer kunnen hun draagkracht verliezen. Cappilaire vochtbestrijding, oftewel het tegengaan van vocht dat boven de fundering uitkomt, is dan noodzakelijk. Vocht wilt u zo snel en effectief mogelijk bestrijden, voor een duurzame toekomst van uw gebouw.

 

Waardoor ontstaan vochtproblemen in een gebouw?

 

Vochtproblemen ontstaan vaak onder de vloer van de begane grond. Soms is een fluctuerend waterpeil of de cappilaire werking van de steen de oorzaak van vochtproblemen, maar ook lekkage van rioleringen, verzakkingen van de bodem, grondwater, extreme regenval en onvoldoende ventilatie kunnen vochtproblemen in de hand werken. Uiteraard dienen eerst de oorzaken van vochtproblemen te worden aangepakt, alvorens RDC-Conservering vochtvedrijvende maatregelen en herstelwerkzaamheden kan uitvoeren.

Maak direct een afspraak.

 

Optrekkend vocht verwijderen

 

Wanneer er sprake is van optrekkend vocht, kan RDC-Conservering afdichting realiseren, waardoor optrekkend vocht geen kans meer krijgt. Ook onze injecteertechnieken in de wanden kunnen verdere vochtverspreiding voorkomen. Ook vlakafdichting middels waterdichte en vochtregulerende technieken, kunnen bijdragen aan een juist vochtpeil in huis. Tot slot kan RDC-Conservering beton- en houtschade repareren en bewapening ontroesten, zodat vocht geen kans ziet om zich verder door wanden en vloeren te verspreiden.

 

Vochtverdijvende technieken

 

RDC-Conservering hanteert verscheidene vochtverdrijvende technieken, die het overmatige vocht in kruipruimten en kelders kunnen minimaliseren. Door het isoleren van de kruipruimte en het toepassen van een bodemafsluiting met bijvoorbeeld zand of schelpen, kunnen wij het vochtpeil reguleren. Bodemisolatie bespaart u uiteindelijk energie en verlaagt de luchtvochtigheid in huis. Hierdoor neemt risico op schimmelvorming en houtaantastende insecten in huis fors af. Dat is niet alleen beter voor uw pand, maar ook voor uw gezondheid.