Back to Top
Gaatjes van de Boktor

Kelderzwambestrijding

 

Wanneer houten constructies in huis vochtig zijn, krijgen huiszwammen vrij spel. Kelderzwammen kunnen houtrot in de hand werken waardoor muren, houten en vloeren kunnen doorbuigen of zelfs instorten. Daarom is het raadzaam om altijd goed te ventileren. Mocht u dan toch een kelderzwam aantreffen, laat deze dan direct professioneel verwijderen! U herkent de kelderzwam aan zijn donkerbruine uitwaaierende draden.

Bel direct.

 

Kelderzwammen verwijderen

 

Kelderzwammen tasten het hout in panden, woningen en monumenten aan, waardoor de constructie flink kan verzwakken. De schimmel tast houtstructuren aan en verspeidt zichdoor muren, vloeren en draagconstructies. Zelfs metselmortel is niet veilig. Hout kan onder invloed van kelderzwammen week worden, waardoor de constructie instabiel wordt. Wanneer deze ongenode gast om zich heen grijpt, kan de draagkracht van de vloer binnen zes maanden met de helft afnemen. Snelle behandeling van deze zwam is gewenst! Bij slechte of geen luchtstroom kan de kelderzwam zich snel verspreiden.

Maak direct aan afspraak.

 

Werkwijze

 

Het aanpakken van kelderzwammen in houtconstructie en muurwerk vraagt urgentie. Kelderzwammen vormen namelijk niet alleen een gevaar voor panden, maar ook voor de eigen gezondheid. Sporen die zwammen verspreiden kunnen weerslag hebben op bijvoorbeeld de luchtwegen.

RDC-Conservering weet hoe we zwammen voor eens en voor altijd kunnen verbannen. Dit vergt echter wel een grondige aanpak:

1. Inspectie: Bij verdenking van een zwam zullen wij uiteraard eerst de zwam identificeren. Met welke variant hebben we te maken en hoe omvangrijk is de klus?
2. Advies op maat: Nadat wij de omvang van het probleem in kaart hebben gebracht, brengen wij een gedegen advies uit voor de behandeling van de zwam. Wij laten dan ook direct weten wat het verwijderen van deze bullebak zal kosten.
3. Methode: Na goedkeuring van de offerte, gaan wij met een gepaste methode aan de slag om de zwam zo snel en adequaat mogelijk om zeep te helpen.

 

Behandeltechnieken van kelderzwammen

 

Bij de behandeling van kelderzwammen gaan we zeer zorgvuldig te werk om verdere verspreiding te voorkomen. Een zwam kan zich namelijk in rap tempo door een pand of woning verplaatsen en brengt onherstelbare schade aan. Daarom zullen wij het aangetaste houtwerk direct verwijderen tot een meter voorbij de aangedane zone, omdat de schimmeldraden zich dieper in het hout kunnen verspreiden. Naast bewerking van het hout, verwijderen we ook schimmeldraden van de muur. Hiervoor verwijderen we de pleisterlagen, omdat de schimmeldraden ook hierachter als tentakels om zich heen kunnen grijpen. Vervolgens onderwerpen we het aangetaste muurwerk aan een hittebehandeling. Met een gasbrander worden de restanten van de zwam weggebrand. We zullen de voegen uitkrabben en vervolgens besproeien met een bestrijdingsmiddel.

 

Inspectie en onderzoek

 

Wanneer onze deskundigen vermoeden dat er sprake is van ernstige zwamaantasting, zullen we de wanden inspecteren door in het muurwerk boorgaten aan te brengen. Wanneer inwendige schimmeldraden in het muurwerk worden gevonden, worden de muren geïnjecteerd met kelderzwamwerende bestrijdingsmiddelen. Ook herstelde wanden, vloeren en draagbalken worden preventief behandeld tegen zwammen, middels een oppervlakkige behandeling. RDC-Conservering gaat grondig te werk en laat geen spaan van de zwam heel. Daar kunt u op rekenen!

 

Zwammen in kruipruimten en kelders

 

Door een stijgend en dalend waterpeil kunnen kelders kruipruimten sneller last krijgen van zwammen. Wanneer we zwamsporen in kruipruimten aantreffen, gaan we grondig te werk, omdat de zwam al gauw kan doorslaan naar de fundering en de vloer van een pand. We hanteren dezelfde grondige behandeling zoals hierboven beschreven. We gaan zelfs zo ver dat we met zwamsporen besmet zand in de kruipruimte wegscheppen en vervangen. De nieuwe bodem wordt uiteraard weer voorzien van een preventief middel tegen zwamaantasting. Ook niet-aangetaste balken en balkkoppen zullen we preventief injecteren. Alles om uw pand en uw gezondheid zo goed mogelijk te waarborgen!

Neem direct contact op voor meer informatie!