Back to Top
www.rdc-conservering.nl
Bijlestaal 48K Broek op Langedijk, 0226 - 70 12 45

Zwambestrijding

 

Wanneer houten constructies in huis vochtig zijn geworden of dat lange tijd blijven, krijgen zwammen vrij spel. Diverse zwammen kunnen houtrot in de hand werken waardoor muren, houten en vloeren kunnen doorbuigen of zelfs instorten. Daarom is het raadzaam om goed te ventileren en zwammen direct professioneel te laten verwijderen. RDC-Conservering behandelt de volgende zwammen:

 

• Huiszwam
• Kelderzwam
• Poriënzwam

 

Bel direct.

 

Zwammen verwijderen

 

Zwammen tasten het hout in panden, woningen en monumenten aan, waardoor de constructieve sterkte flink kan verzwakken. De schimmel tast houtstructuren aan en, vloeren en draagconstructies aan. Zelfs metselmortel is niet veilig. Hout kan onder invloed van zwammen week worden, waardoor de constructie instabiel wordt. De huiszwam is daar een goed voorbeeld van. Wanneer deze ongenode gast om zich heen grijpt, kan de draagkracht van de vloer binnen zes maanden met de helft afnemen. Elke zwamsoort vraagt om een specifieke aanpak, maar snelheid is wel gewenst!

Maak direct aan afspraak.

 

Werkwijze

Het aanpakken van zwammen in houtconstructie en metselwerk vraagt urgentie. Zwammen vormen namelijk niet alleen een gevaar voor panden, maar ook voor de eigen gezondheid. Sporen die zwammen verspreiden kunnen weerslag hebben op bijvoorbeeld onze luchtwegen.

RDC-Conservering weet hoe we zwammen kunnen verbannen. Dit vergt echter wel een grondige aanpak:

1. Inspectie: Bij verdenking van een zwam zullen wij uiteraard eerst de zwam identificeren. Met welke variant hebben we te maken en hoe omvangrijk is de klus?
2. Advies op maat: Nadat wij de omvang van het probleem in kaart hebben gebracht, brengen wij een gedegen advies uit voor de behandeling van de zwam. Wij laten dan ook direct weten wat het verwijderen van deze bullebak zal kosten.
3. Methode: Na goedkeuring van de offerte, gaan wij met een gepaste methode aan de slag om de zwam zo snel en adequaat mogelijk om zeep te helpen.

 

Behandeltechnieken van zwammen

 

Bij de behandeling van zwammen gaan we zeer zorgvuldig te werk. Een zwam kan zich namelijk in rap tempo door een pand of woning verplaatsen en brengt onherstelbare schade aan. Daarom zullen wij het aangetaste houtwerk direct verwijderen tot een meter voorbij de aangedane zone, omdat de schimmeldraden zich dieper in het hout kunnen verspreiden. Naast bewerking van het hout, verwijderen we ook schimmeldraden van de muur. Hiervoor verwijderen we de pleisterlagen, omdat de schimmeldraden ook hierachter als tentakels om zich heen kunnen grijpen. Vervolgens onderwerpen we het aangetaste muurwerk aan een hittebehandeling. Met een gasbrander worden de restanten van de zwam weggebrand. We zullen de voegen uitkrabben en vervolgens besproeien met een bestrijdingsmiddel.

 

Inspectie en onderzoek

 

Wanneer onze deskundigen vermoeden dat er sprake is van ernstige zwamaantasting, zullen we de wanden inspecteren door in het muurwerk boorgaten aan te brengen. Wanneer inwendige schimmeldraden in het muurwerk worden gevonden, worden de muren geïnjecteerd met zwamwerende bestrijdingsmiddelen. Ook herstelde wanden, vloeren en draagbalken worden preventief behandeld tegen zwammen, middels een oppervlakkige behandeling. RDC-Conservering gaat grondig te werk en laat geen spaan van de zwam heel. Daar kunt u op rekenen!

 

Zwammen in kruipruimten

 

Door een stijgend en dalend waterpeil kunnen kruipruimten sneller last krijgen van zwammen. Wanneer we zwamsporen in kruipruimten aantreffen, gaan we grondig te werk, omdat de zwam al gauw kan doorslaan naar de fundering en de vloer van een pand. We hanteren dezelfde grondige behandeling zoals hierboven beschreven. We gaan zelfs zo ver dat we met zwamsporen besmet zand in de kruipruimte wegscheppen en vervangen. De nieuwe bodem wordt uiteraard weer voorzien van een preventief middel tegen zwamaantasting. Ook niet-aangetaste balken en balkkoppen zullen we preventief injecteren. Alles om uw pand en uw gezondheid zo goed mogelijk te waarborgen!

Neem direct contact op voor meer informatie!